Site Haritası
Ziyaretçi İstatistikleri
Bugünkü ziyaretçi sayısı: 60
Toplam ziyaretçi sayısı: 393727
Lenfodem Tanı Yöntemleri

Hastaların yaklaşık %90’ında belirtiler ve muayene bulgularıyla tanı konulur. Geri kalan %10’unda ise belirtiler lenfödeme özel değildir ve tanıyı zorlaştırır. Gerekli hallerde tomografi veya MR ile lenf bezleri, ödem veya fibrozis görüntülenebilir. Normal işlev gören lenf damarlarına zarar verebilmesi riski nedeniyle günümüzde lenf damarlarının anjiografisi yapılmamaktadır. Pahalı bir yöntem olmakla birlikte lenfödem tanısında en güvenle kullanılan ve en çok kabul gören yöntem lenf sintigrafisidir.

LENFÖDEMİN GÖRÜLME SIKLIĞI
Bütün dünyada 500 milyon lenfödem hastası olduğu tahmin edilmektedir. Primer lenfödem 6000’de bir görülür ve kadınlarda erkeklerden daha sıktır.

LENFÖDEM BELİRTİLERİ NE ZAMAN ORTAYA ÇIKAR?
Hastaların çoğunda lenfödem sinsice başlar ve ilerler fakat aniden de belirtiler ortaya çıkabilir. Bir çok hasta başlangıçta hiç şişlik olmadığını veya az bir şişlik bulunduğunu ancak ayak burkulması, hafif bir enfeksiyon veya sinek ısırması gibi travmalardan sonra şişliğin hızla ilerlediğini iade etmektedir. Primer lenfödemde belirtiler doğumdan itibaren var olabileceği gibi (doğumsal lenfödem), ergenlik döneminde veya yetişkin çağda da ortaya çıkabilir.