Site Haritası
Ziyaretçi İstatistikleri
Bugünkü ziyaretçi sayısı: 78
Toplam ziyaretçi sayısı: 387119
Skleroterapi

Skleroterapi:

Sclerotherapy yöntemi ilk olarak antikçağda Hippokrates tarafından uygulanmıştır. Hippokrates tarafından bakır bir telin varisli damarın içine sokulmasıyla ilk varis tedavisi ve sclerotherapy uygulaması yapılmıştır.1945'te Dr.Fegan ve Dr.Sig'in çalışmaları sonunda modern sclerotherapynin temelleri atılmış, gelişen teknolojilerin tedavide kullanılmasıyla, günümüzdeki genişlemiş uygulama alanına kavuşmuştur. Tedavinin temeli, izole olarak bozuk varisli damarda fibrozis oluşturulması ve damarın vücut tarafından uzaklaştırılmasıdır

Sclerotherapy yönteminde damar içinden çalışılarak sınırlı endotel (damarın en iç duvarını yapan hücreler) hasarı oluşturulur ve basınç uygulanarak bu damarların birbirine yapışması sağlanır. Tedavi sonrası devre dışı kalmış bozuk damar vücuttan atılır ve bu damarların sağlam damarlar üzerindeki yükünün azalmasıyla toplardamarlar daha etkili çalışır.

Skleroterapi, kapiller varis tedavisinde yaklaşık 60 yıldan bu yana başarı ile kullanılıyor. Tedavinin esasını çok ince özel iğneler kullanılarak, hastalıklı varis damarı içine, damar cidarını tahrip edici bir sklerozan madde verilmesi oluşturmaktadır. Sklerozan madde varis damarı cidarına hasar vermekte ve yapılan kompresyonla birlikte varisli damarın bütünlüğü kaybolmaktadır. İçine kan dolamadığı için görünmez hale gelen varisli damarlar daha sonra vücut tarafından yok edilmektedir.

Çok ince iğneler kullanıldığı için işlem fazla ağrı vermiyor. Varisli bölgenin genişliğine göre enjeksiyon sayısı ve tedavi seansı değişiyor. Tedavinin seanslar halinde yapılmasının sebeplerini şöyle açıklıyor: “Enjeksiyon neticesini görmek ve kalan varisli bölgelerin tespit edilerek yeniden enjeksiyon yapılabilmesi açısından genellikle gereklidir. Her seans yaklaşık 15 – 45 dakika kadar sürmektedir.”

Hastalıklı damarın içine çok ince bir iğne ile girilerek az miktarda damar kurutucu ilaç verilir. Kullanılan ilaçlar genellikle yüksek konsantrasyonlu tuzlardan oluşur. BU çözeltiler hasta damarın iç cidarını bozarak damarın kapanmasına neden olurlar. Kapanan damar daha sonra vücut tarafından eritilerek yok edilir.

 Tedavi sonrası 7–10 gün basınçlı çorap kullanılır ve kişi günlük aktivitelerine hemen dönebilir.15–20 dakikalık ağrılı olmayan bir uygulamadır. Varislerin yoğunluğuna bağlı olarak birden çok seans uygulamak gerekebilir.Uygulamadan sonra kişi hemen günlük yaşamına döner.Eğer bu ince damarları besleyen daha büyük varisli damarlar varsa bu tedavi hiçbir sonuç vermez. Damar kaybolsa da kısa sürede hemen yakınında bir alandan tekrarlar.O nedenle önce ciltte bulunan varisleri tetikleyecek derinde bir kaynak var mı diye US ile bakılır, herhangibir kaynak varsa önce o kaynağa müdahele edilir. O kaynak bittikten sonra ciltte görülen kılcal damarlara müdaheleye sıra gelecektir.

Skleroterapininuygulanmaması gereken durumlar şunlardır:

 • Gebelik
 • Ek hastalığı olanlar  örneğin böbrek, karaciğer, akciğer yetmezliği olan hastalar.
 • Bacağı besleyen damarların yani arteriyel sistemin sağlıklı olmadığı hastalar
 • Ciddi allerjisi olan hastalar
 • Akut yüzeyel ve derin damar tıkanıklığı olan olgular
 • Kan sulandırıcı tedavi alan hastalar

 

Skleroterapide oluşabilecek yan etkiler

 • Renk değişikliği yani hiperpigmentasyon . Yaklaşık bir yıl içinde geriler. Düzenli  özel destek kremler sürülmesi ile bu süre daha da kısalabilir.
 • Geçici şişlik
 • Yer yer morarmalar
 • Ağrı, iğne yapılan bölgelerde hassasiyet, kaşıntı, yanma
 • Siyak renk değişikliği
 • Yüzeyel ana damarlarda tromboflebit
 • Derin ventrombozu ve pıhtı atması
 • Allerjik reaksiyonlar

Skleroterapiye başlamadan önce hastanın muayenesi çıplak gözle ve veinlite adlı özel bir varisli damarları gösteren cihaz ile ayrı ayrı yapılır.

 

 

Skleroterapi malzemeleri

 

Skleroterapi öcesi ve sonrası

Skleroterapi ile ilgili videolar "videolar bölümünde" izlenebilir

 

B-KÖPÜK SKLEROTERAPİ

Varislerin tedavisinde kullanılan skleroterapi (ilaçla varisi kurutma) yönteminin geliştirilmiş şeklidir ve giderek yaygınlaşmaktadır. Köpükle varis tedavisinde hastalıklı damarı yok edici ilaç 1 ilaç 4 hava şeklinde özel aletinde karıştırılarak köpük haline getirilir. Elde edilen köpük çok ince iğne yardımıyla damarın içine verilir. Köpürtülerek verilen ilaç varisli damarın büzülerek yok olmasını sağlar. Tedavi edilen varis şeklini almış damar sonsuza kadar kadar yok edildiğinden aynı damarda tekrar varis olmaz.

Direk skleroterapide verilen ilaç yok edilmeye çalışılan damarla temas etmeden önce kan ile yıkanarak seyreltilir. Köpük yönteminde ise sklerozan madde kan ile yer değiştirir direk damarın içine dolar. Damar duvarı ile direk temas eder. Damardayoğun bir spazma neden olur. İşlem sonrası bacak baskılı elastik bandaja alınarak damarın tekrar kanla dolması önlenir.

Köpük tedavisi yan etkileri

 • -En ciddi sorun derin damar tıkanıklığıdır.

SKleroterapi Teknikleri

Genel bir teknik yoktur. Kişisel teknik ve tecrübelerle yapılır.

Hasta sırtüstü yatarken yapılır. Bu hem hasta rahat etsin diye hem de allerji gibi yan etkiler gelişirse senkop riskini azaltmak içindir. Damarlar elle gerdirilerek çok ince iğnelerle girilerek sklerozan madde damara verilir. Hemen pamukla bastırılır.Daha sonra bandajla veya kompresyon çorabı ile sarılır.

Kompresyon yapmanın amacı ve önemi nedir?

İlacın direk damar yüzeyiyle teması devam ettirilmiş olur. Bu sayede damarda daha etkili bir tıkanma ve damarda yokolma daha etkili olur. Hem de derin damara maddenin kaçarak en çok korktuğumuz komplikasyon olan derin ventrombozu riski en aza indirilmiş olur.

Lekelenme riski azalır.

Özellikle 3 haftalık kompresyon ile sonuçlar daha da mükemmel olacaktır.

Skleroterapi sonrası bakım

Hastalar işlem sonrası varis çorabı giyinmelidir.

Aynı zamanda sarılan çorap çok sıkı olursa da ayakta şişme his kayıpları, morarma olunca hemen çorap veya bandaj açılmalı daha hafiftekrar sarılmalı veya çorap değiştirilmelidir.

Skleroterapiden sonra yürümek çok önemlidir. Yürüme kas pompasını çalıştırarak toplardamar dönüşünü arttırır ve sklerozan maddenin birikmesini önleyeceği için derin ventrombozu riskini azaltır.

En az 15 dk yürümelidir.Bu yürüyüş özellikle hastanede yapılmalıdır. İlacın allerji ama riski olduğu için hastaneyi terketmeden hastane içerisinde yürüyüş yapmalıdır.

Normal gündelik yaşama hemen başlanabilir. Aşırı efor isteyen sporlar veya hareketlere ise 3 gün sonra başlamalıdır.

Bandaj bir problem olmazsa iki gün sonra açılmalıdır. Bu tedavinin etkinliğini daha da arttıracaktır.

İki günden sonra hekiminizin önereceği basınçta ve yetkili kişilerce bacak çapınız ölçülerek verilen doğru ölçüde varis çorabı giyinilmelidir. Bu koşullarda varis çorabına uyumunuz da artacaktır.

Bacağınızı ilk açtığınız da yer yer morarmalar, şişlikler ve çirkin bir görünüm olması doğaldır. Kurutulmaya çalışılan damar  verilen ilaca bağlı hücrelerden salınan renk veren maddeler nedeniyle kahverengi bir görünüm alabililır. Vücut zamanla bu maddeleri emerek  görüntü kaybolacaktır. Erken dönemde en fazla görülen bu bulgular ve özellikle renk değişikliği zamanla azalacaktır. Tüm bu reaksiyonların ve gelişimin tam bir standart süresi yoktur. Kişiden kişiye yapılan tedavinin etkinliği, oluşan morarma ve lekenmelerin şiddeti, bu lekelerin ve damarların kaybolma hızı kişiden kişiye değişir. Skleroterapiden yaklaşık 6 ay ile bir yıla kadar uzayabilen bir sürede kesin sonuç beklenmemelidir.

               

    Skleroterapi öncesi             

 Skleroterapi sonrası        

Tüm damarlar yok edilebilir mi ?

Varisli olan ya da gelecekte varis şekline dönüşme ihtimali olan tüm toplar damarlar yok edilir. Önlem olarak ta yapıldığı için tekrar ihtimali ameliyata kıyasla çok daha azdır. Uygulanan tedavi sadece o anda problemli ya da varisleşmiş damarlar üzerinde olacağı için, ileride başka kapiller damarların da varisleşerek benzer sorunların tekrar ortaya çıkabileceği bilinmelidir. Ayrıca kapiller varislerin, büyük çaplı varislerle birlikte bulunduğu hastalarda öncelikle büyük çaplı olanların tedavisi gereklidir. Birkaç milimetrelik kesilerle varisler cerrahi olarak çıkarılabilir.

Skleroterapi ile ilgili videolar "videolar bölümünde" izlenebilir